Ojciec Pio do Chorych

Czy jesteśmy autentyczni?

Stworzyłeś nas bowiem jako
skierowanych ku Tobie.
I niespokojne jest serce nasze
dopóki w Tobie nie spocznie.
- Św. Augustyn -

Autentyczność to brak rozdźwięku pomiędzy sercem - jego dążeniami, pragnieniami, uczuciami, jak również całą osobistą historią, a tym, co wyrażamy na zewnątrz. Jest więc to prawdziwość postaw, która czerpie z samego wnętrza człowieka. Tam właśnie, w głębi, pytanie o autentyczność (postawione na wstępie) oczekuje na odpowiedź.

Opierająć się na myśli św. Augustyna, można by powiedzieć, że człowiek skierowany ku Bogu - to właśnie człowiek autentyczny. Nawrócenie się jest więc uzdrowieniem stwarzającym nową jakość życia. Pozwala zaakceptować ułomności, ograniczenia czy nawet chorobę, jako nową rzeczywistość. Właśnie to autentyczne, wypływające z wdzięcznego serca skierowanie oczu na Boga i tym samym odwrócenie spojrzenia od siebie, wraz z tym, co destrukcyjne, pozwala w konsekwencji zobaczyć siebie w innym świetle.

Cud uzdrowienia dokonuje się przede wszystkim we wnętrzu i dotyczy duszy. Można być w pełni szczęśliwym, nie będąc całkowicie zdrowym czy też sprawnym, bądź zmagając się z rozmaitymi ograniczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wystarcza świadomość, że Bóg nas stworzył z określonym zamiarem i troszczy się, dając nam każdego dnia to, czego najbardziej potrzebujemy. Wystarczy przyjmować dary Bożej Opatrzności, pozwalając, by On sam układał scenariusz naszego życia.

© Maria Chełmińska, listopad 2005r.