Ojciec Pio do Chorych

Pomoc chorym w Puszczykowie i Poznaniu - stan obecny

Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu - kontynuacja dzieła św. o. Pio - jest jedną z diecezjalnych form pomocy skierowanej do osób chorych. Fundacja zarejestrowana została w 2002 roku z siedzibą w Poznaniu. Od marca 2014 roku działamy w podpoznańskim Puszczykowie. Nasza pomoc skierowana jest tu do osób niepełnosprawnych, samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzimy rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich domach. Większość podopiecznych zgłoszonych zostało do Fundacji przez MOPS, ale są również zgłoszenia od rodzin chorych, od ich opiekunów bądź osoby potrzebujące zgłaszały się do nas same. W 2015 roku zostaną objęte opieką kolejne zgłoszone osoby potrzebujące.
Z naszą Fundacją współpracują fizjoterapeuci. Jest to możliwe dzięki pomocy i ofiarności różnych osób. Pozostali zaangażowani wykonują swoje zadania w całości wolontarystycznie bądź wyrażają gotowość do włączenia się w działalność Fundacji.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Fundacją lub, jeśli to możliwe, wsparcie materialne na wskazany w informacjach nr konta bankowego. Wszystkim ofiarodawcom zapewniamy pamięć w modlitwach.
BÓG ZAPŁAĆ!
Szczegółowo cele, misję, zadania organów Fundacji i jej składniki majątkowe określa statut dostępny na naszej stronie internetowej.
Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców ani nie prowadzi działalności gospodarczej.

© Maria Chełmińska, styczeń 2015