Ojciec Pio do Chorych

Cierpienie przemienione

„Miłość jest najpełniejszym źródłem sensu cierpienia.”

Jan Paweł II, Salvifici doloris, 13

Sto lat temu, w 1918 roku, San Giovanni Rotondo było małą, nieznaną we Włoszech wioską, w której już od blisko dwóch lat w kapucyńskim klasztorze przebywał brat Pio, wówczas młody kapłan, skierowany do tego miejsca dla poratowania zdrowia. Tutejsze powietrze, dobry klimat, miały przynieść poprawę chorującemu zakonnikowi… Kroniki podają, że o. Pio przybył do klasztoru kapucynów w San Giovanni Rotondo 28 lipca 1916 roku. Nikt, nawet on sam, nie przeczuwał nadchodzących wydarzeń......
Co takiego właściwie stało się 100 lat temu w San Giovanni Rotondo? Jakie było najważniejsze wydarzenie, rzutujące na całe życie Ojca Pio? Wydarzenie, od którego początek wzięła jego szczególna misja współudziału w Męce Chrystusa? więcej...

Wasze małe ofiary mogą ocalić wielu

+ Czas biegnie coraz prędzej, jest coraz bardziej brzemienny w wydarzenia, które są upomnieniem i ostrzeżeniem wobec nadchodzącego oczyszczenia świata i serc ludzkich z gangreny zła i grzechu. Bądźcie czujni i całą ufność pokładajcie w mądrości i miłości Mojej” - słowa Pana Jezusa skierowane do Alicji Lenczewskiej, a poprzez nią również do nas i do każdego człowieka. (”Słowo pouczenia”, 463)
Alicja Lenczewska - współczesna mistyczka, zm. w 2012 roku w Szczecinie, pozostawiła zapisane rozmowy z Jezusem Ukrzyżowanym - dostępne w książkach: “Świadectwo” i “Słowo Pouczenia” (opatrzone imprimatur biskupa Henryka Wejmana). Pan Jezus zaprosił Alicję do udziału w Swoim cierpieniu, obdarował niewidzialnymi stygmatami - Swoim bólem, przede wszystkim duchowym - cierpieniem, które zadają Mu ludzie, których powołał na Swoich świadków i apostołów. “+ O, gdybyś wiedziała, jak wielki bój się toczy, jak zacięta walka o każde ludzkie serce” - mówi do Alicji w “Słowie pouczenia”( fragm. 424). więcej...


Gazetka adresowana jest do chorych i ich otoczenia
oraz do wszystkich zainteresowanych ideą niesienia ulgi w cierpieniu
i kontynuacją dzieła św. Ojca Pio. Ukazuje się od stycznia 2001 roku.
Od 1 października 2017 zapoczątkowane zostały wydania naszej gazetki w Krakowie i Wieliczce
1/2017    2/2017   3/2018   4/2018    5/2018   6/2018   7/2018    8/2018   9/2019    10/2019   11/2019
© Redakcja: Maria Chełmińska         Konsultacja polonistyczna: Maria Zielińska