misja Fundacji

STATUT FUNDACJI DOM ULGI W CIERPIENIU

- kontynuacja dzieła św. Ojca Pio

Wstęp

Pragnę, by cały świat
był Domem Ulgi w Cierpieniu
- św. Ojciec Pio -

Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU jest kontynuacją dzieła św. Ojca Pio. Opierając się na zasadach duchowości Świętego i propagowanej przez Niego idei niesienia pomocy ludziom chorym i w różnoraki sposób cierpiącym, Fundacja zamierza utworzyć placówkę (-i) działającą w podobny sposób do tej, która z inicjatywy św. Ojca Pio powstała w San Giovanni Rotondo we Włoszech.

Czerpiąc z duchowych dóbr Kościoła Rzymsko-Katolickiego i będąc z nim ideowo związana, Fundacja korzystać będzie z siedziby, której użycza Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu.
Duchowym i modlitewnym zapleczem Fundacji jest Wspólnota Przyjaciół św. Ojca Pio, działająca przy tej Parafii.