"Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła"

Ps 103,22

"Pragnę, by cały świat był Domem Ulgi w Cierpieniu"

św. Ojciec Pio

"Miłość jest największa"

1Kor,13,13