wypełnij formularz!

Oferta współpracy:

imię i nazwisko

adres zamieszkania

e-mail  

telefon

zawód  

Tu możesz wpisać swoją ofertę:

Od dnia 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU z siedzibą w Poznaniu (61-748), Wzg. Św. Wojciecha 1, KRS 0000128208, zwana dalej Fundacją Dom Ulgi w Cierpieniu lub Fundacją.
Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach / t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203/ i Statutu Fundacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję zgodnie z Art. 13 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia chyba, że przepis szczególny będzie stanowił inaczej.
W wyjątkowych sytuacjach mogą być one udostępniane podmiotom upoważnionym, z którymi Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celach prowadzonej działalności zgodnie ze statutem Fundacji. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na bazie obowiązujących przepisów jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne, aby można było odpisać na przesłaną korespondencję.
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz w pliku PDF pod linkiem.

Korzystam z form2mail