misja Fundacji

STATUT FUNDACJI DOM ULGI W CIERPIENIU

- kontynuacja dzieła św. Ojca Pio

Wstęp

"Pragnę, by cały świat
był Domem Ulgi w Cierpieniu"
- św. Ojciec Pio -

„Jeżeli Domu PAN nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą” (Ps. 127,1).

Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU jest kontynuacją dzieła i misji św. Ojca Pio.
Nasz święty Patron, zakładając w San Giovanni Rotondo Dom Ulgi w Cierpieniu, pragnął, by był on miejscem, gdzie człowiek będzie uczył się przyjmować wolę Boga i składać Mu najpiękniejszy dar swojej miłości, by w ten sposób Dom ten stał się miejscem oddawania chwały Bogu. Gdyby to Dzieło miało tylko przynosić ulgę w cierpieniu fizycznym, byłoby zaledwie wzorową kliniką... - mówił Ojciec Pio w pierwszą rocznicę otwarcia Domu, 5 maja 1957 roku.

Według myśli świętego Pio, ULGA W CIERPIENIU - to nie tylko leczenie ludzi w tymże Domu i świadczona im pomoc w przeżywaniu cierpienia, ale przede wszystkim, poprzez ofiarowane cierpienie, udział w Męce Pana Jezusa. Pragnienie Jezusa, by dusze ludzkie dzieliły z Nim Jego cierpienie, a także zaproszenie do ofiarowania siebie, by ulżyć Jego Męce (Ewangelia J 19,28, Epistolario di Padre Pio), odsłaniają wielkość i znaczenie misji Domu Ulgi w Cierpieniu jako miejsca składania duchowych darów z siebie dla Jezusa, a także realizacji osobistego powołania do bycia DOMEM ULGI W CIERPIENIU dla Niego – powołania rozumianego w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i w odniesieniu do narodu polskiego.

Spełnienie Dzieła powierzamy Bożej Opatrzności, gdyż „bez Niej nic uczynić nie możemy” (por. J 15,5).