misja Fundacji

Rozdział V STATUTU FUNDACJI

Postanowienia końcowe

Art 44

Zmiany Statutu może dokonać Zgromadzenie Fundatorów.

Art.45

Fundacja podlega likwidacji w wyniku wspólnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów (uczestniczących w głosowaniu wszystkich Fundatorów i pod warunkiem jednomyślności głosów).

Art.46

W razie śmierci Fundatora lub stałej niemożności pełnienia funkcji przez Fundatora jego następcą prawnym będzie osoba prawna lub fizyczna wskazana przez Fundatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym w szczególności w testamencie.

Art. 47

W przypadku likwidacji Fundacji cały jej majątek przechodzi na własność Kościoła rzymsko-katolickiego.

Art 48

Fundacja posiada własne: dwie pieczęcie, hymn, logo i trzy hasła.

  1. Wzory pieczęci Fundacji
  2. Hymnem Fundacji jest pieśń "Ojcze Pio" - słowa i muzyka Anna Staśkowiak
  3. Fundacja będzie używać logo autorstwa Pawła Kuli
  4. Hasłami Fundacji są:
    • "Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła" (Ps.103,22)
    • "Miłość jest największa" (por. 1Kor 13,13)
    • "Pragnę, by cały świat jest Domem Ulgi w Cierpieniu" (św.Ojciec Pio)

Art.49

Nazwa własna Fundacji, utworzonych placówek, wzory pieczęci, hymn, logo i hasła są zastrzeżone.

 

Statut uchwalony w dniu 13.06.2002 roku w Poznaniu przez Marię Chełmińską, Fundatora - założyciela Fundacji DOM ULGI W CIERPIENIU - kontynuacja dzieła św. Ojca Pio. Statut aktualizowano dnia 03.01.2023 roku.