Ojciec Pio do Chorych

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

zalecana przez św. o. Pio

1.
O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
Zaprawdę, powiadam wam: proście a otrzymacie,
szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam,

wysłuchaj mnie, gdy pukam, gdy szukam,
gdy proszę o łaskę.....
(Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

2.
O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
Zaprawdę, mówię wam: o cokolwiek prosić będziecie
Ojca w imię Moje, da wam,

wysłuchaj mnie, bo oto proszę Ojca
w imię Twoje o łaskę.....
(Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
 
 
 
 
 
 
 
Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, módl się za nami.

3.
O mój Jezu, Ty powiedziałeś:
Zaprawdę powiadam wam:
niebo i ziemia przeminą,
ale słowa Moje nie przeminą,
wysłuchaj mnie, bo zachęcony(-a)
Twoimi słowami proszę o łaskę.....
(Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)
Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

4.
O Słodkie Serce Jezusa,
dla Ciebie jedno jest tylko niemożliwe,
a mianowicie: nie mieć litości dla strapionych;
okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami
i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez
bolesne i Niepokalane Serce Maryi,
przez Twoją i naszą czułą Matkę.
Amen.