Ojciec Pio do Chorych

Droga Krzyżowa

- krótkie rozważanie

Cierpienie, choć niezawinione, trudne do przyjęcia i często bardzo bolesne - ma sens, ponieważ przemienia oblicze świata. Potwierdza tę prawdę życie Pana Jezusa, Jego Matki i wielu innych ludzi, na których drodze stanął On - Miłość Miłosierna. Cóż stałoby się z ludzkością, gdyby Jezus nie wypełnił woli Ojca, nie przyjął krzyża i nie umarł na nim? Cóż świat uczyniłby, gdyby zabrakło Maryi, wypełniającej w swoim życiu to, co ukazał jej Anioł? Jak potoczyłyby się losy świata, gdyby nie ofiara wielu świętych i męczenników?

Pan Jezus na śmierć skazany

Piłat wydając niesłuszny wyrok, skazał Pana Jezusa na śmierć. Bóg-Człowiek mógł odrzucić niesprawiedliwie wydany na siebie wyrok i uniknąć haniebnej śmierci, ale z miłości do stworzenia tego nie uczynił. Dzięki temu, że złożył swe życie w ofierze, Jego cierpienie osiągnęło wymiar zbawczy.

Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Pan Jezus na swoje poranione i obolałe ramiona wziął ciężki krzyż. Przyjął go z miłością, pomimo, że był bez winy. Z całą pewnością to nie On powinien go nieść.

Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża

Pan Jezus upał pod ciężarem krzyża, gdyż wysiłek jakiego się podjął był wielki. Zbawiciel był wyczerpany urąganiami i okrutnymi żartami, a także konsekwencjami wcześniejszych wydarzeń: biczowaniem i koronowaniem cierniem.

Pan Jezus spotyka Matkę swoją

Na drodze bolesnej Jezusa, stanęła Jego Matka - Maryja. Można by powiedzieć, iż Miłość spotkała Miłość. On - Bóg Człowiek, pełen heroicznego poświęcenia, mający wkrótce umrzeć za swoje ukochane dzieci, spotkał Ją pełną bólu, w sposób doskonały wypełniającą wolę Ojca.

Szymon pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

Zmuszono Szymona do pomocy przy niesieniu krzyża. Jezus przyjął ten gest ze strony człowieka, choć czyn ten był pozbawiony miłości. Szymon za pomoc jakiej udzielił Synowi Bożemu, został wynagrodzony.

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Weronika w akcie miłosierdzia otarła twarz Jezusowi. Wystarczył jeden niewielki uczynek miłości okazany przez człowieka, żeby spłynęła wielka łaska dla całej ludzkości - oto na chuście odbiło się Najświętsze Oblicze Zbawiciela, niezwykły dar dany światu - na kawałku materiału ukazało się prawdziwe odbicie Miłości.

Pan Jezus upada po raz drugi

Jezus upadł pod ciężarem krzyża, On - Świętość Najświętsza, lecz po chwili powstał, żeby wyruszyć w dalszą drogę, aby się wykonało to, co się miało wykonać.

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Pan nieba wypowiedział proroctwo dotyczące tych, którzy zadali Mu cierpienie, ale zwrócił także uwagę na nędzę człowieka uwikłanego w grzech.

Pan Jezus upada po raz trzeci

Pan Jezus upadł po raz trzeci, ale ponownie się podniósł. Król Miłości zawsze odnosi zwycięstwo, nawet jeśli się wydaje, że tak się nie stanie. Zło ma zawsze ograniczony czas i w odpowiednim momencie zawsze zostaje pokonane przez moc z wysoka.

Pan Jezus z szat obnażony

Trudno rozpoznać tę poranioną, zakrwawioną i umęczoną osobę, ale… to jest Miłość - Ona przybrała postać kogoś wzgardzonego i wyszydzonego i choć brutalnie zdarto z Niej szaty, to przyodziała się w małość, kruchość i pokorę.

Pan Jezus do krzyża przybity

Okrutni oprawcy przybili Zbawiciela do krzyża. Jego ręce nie mogą już błogosławić, a nogi nie mogą kroczyć drogą prowadzącą do grzeszników, chorych i złamanych na duchu. Pomimo to myśli Jezusa jeszcze się koncentrują na Jego dzieciach, w chwili, kiedy wypowiada słowa: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.

Pan Jezus umiera na krzyżu

Wykonało się... Najczulsze Serce Zbawiciela, Serce, które tak bardzo ukochało, przestało bić… Tam, gdzie umierała NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ, zaćmiło się słońce i ciemności spowiły ziemię. Nie mogło być inaczej, ponieważ życie bez miłości jest ciemnością.

Pan Jezus zdjęty z krzyża

Cierpienie Matki, trzymającej w objęciach martwe dziecko, musiało być ogromne. Co czuło serce Matki, kiedy z bliska zobaczyła z jakim okrucieństwem zadawano rany Jej synowi? ...A Twoją duszę miecz przeniknie….

Pan Jezus do grobu złożony

Ciało Naszego Pana zostało złożone do grobu, ale to nie koniec, ponieważ prawdziwe życie nigdy się nie kończy na śmierci, ale zmierza do czegoś więcej, do ZMARTWYCHWSTANIA.

Zobacz Drogi Bracie i Droga Siostro jak cierpiał Jezus - On Miłość Najwierniejsza i Najczulsza. Czyż więc Zbawiciel, w którego życie zostało wpisane tak wielkie cierpienie nie zrozumie Ciebie na Twojej drodze krzyżowej? Czyż nie będzie chciał Cię przytulić do swojego Najświętszego Serca i powiedzieć: Dziecię moje najmilsze, jestem z Tobą każdego dnia, kocham Cię całym sercem, jesteś moim szczególnie umiłowanym dzieckiem, szczególnie, ponieważ dźwigasz na swoich ramionach ciężki krzyż. Pamiętaj, dziecko moje, jeśli będziesz mi wierne , Twój krzyż w przyszłości także przemieni się w ZMARTWYCHWSTANIE.

Maria Kamińska, marzec 2014r.