Ojciec Pio do Chorych

Choroba - czas święty

Cierpienie zostało wpisane w dzieje człowieka i całej ludzkości - napisał w Liście apostolskim "Salvifici doloris" św. Jan Paweł II, a w jednej z Jego katechez o Kościele czytamy: (...) “Kościół stwierdza bez wahania, że potrzebuje chorych i ich ofiary składanej Panu, by uprosić obfitsze łaski dla całej ludzkości. Jeśli w świetle Ewangelii choroba może być czasem łaski, czasem, w którym miłość Boża głębiej przenika cierpiących, to nie ulega wątpliwości, że dzięki swojej ofierze chorzy uświęcają samych siebie i przyczyniają się do uświęcenia innych.”

Od samego początku cierpiący - zwłaszcza chorzy, ubodzy i samotni pozostawali w centrum uwagi Kościoła. Pan Jezus nazwał błogosławionymi tych, którzy znoszą cierpienie w różnych formach, a miłosierdzie względem nich ustanowił jednym z najistotniejszych przejawów miłości bliźniego i warunkiem zbawienia (por. Mt 5, 1-12; Łk 6, 20-26; Mt 25, 31-36). “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Bardzo konkretnie brzmi również posłanie zmartwychwstałego Chrystusa zapisane w ewangelii św. Marka: w imię moje (...) na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie (Mk 16,17-18). Tymi słowami przed swoim Wniebowstąpieniem Pan Jezus polecił Kościołowi kontynuować misję wobec chorych. Święty Mateusz pisze krótko: “Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10,8) - w ten sposób wzywa Kościół do sprawowania opieki nad chorymi - nie tylko poprzez modlitwę wstawienniczą i sakramenty, lecz także przez bezpośrednią służbę cierpiącym.

Nasz Patron, święty Ojciec Pio swoim życiem w prosty sposób uczył, jak należy przeżywać cierpienie. Uczył dojrzałej chrześcijańskiej postawy - ofiarowania cierpienia za zbawienie ludzi. Uczył widzieć w każdym cierpiącym człowieku Jezusa. Każdemu pragnął ulżyć, dźwigając go zarówno z nędzy duchowej, jak i fizycznej. Przypominał że tym, co niesie ulgę w cierpieniu jest miłość. Wiedział, że cierpienie ma wiele źródeł: nie tylko jest wynikiem choroby, ale także ubóstwa i samotności, ma związek również z całą kondycją psychiczną i duchową człowieka. Według niego, zwłaszcza samotność, opuszczenie, osamotnienie, powiększają każde fizyczne niedomaganie i utrudniają proces leczenia. Z tego przeświadczenia wzięła początek idea - misja, która przyjęła konkretną formę i urzeczywistniła się jako Dom Ulgi w Cierpieniu - szpital, który wybudowano z jego inicjatywy w sąsiedztwie klasztoru w San Giovanni Rotondo. Ulga w cierpieniu - to zatem miejsce, gdzie leczy się całego człowieka - zarówno jego ciało, jak i duszę. To sposób działania według miary Ewangelii.

Święty Ojciec Pio pragnął, by misja niesienia ulgi w cierpieniu była kontynuowana. “Pragnę, by cały świat był Domem Ulgi w Cierpieniu” - to jakby streszczenie jego przesłania pozostawionego dla nas, to jakby jego duchowy testament. Patrząc z takiej perspektywy, choroba jest czasem łaski - czasem błogosławionym. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni - cierpiący i osoby niosące im pomoc.
W tegorocznym orędziu na kolejny Światowy Dzień Chorego, papież Franciszek nazwał czas spędzony przy chorym “czasem świętym”. Nikt zatem nie powinien być pozostawiony “sam sobie” w przeżywanym cierpieniu.
Od 2002 roku w naszej Archidiecezji istnieje Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU - powołana jako kontynuacja dzieła św. Ojca Pio. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób cierpiących, prowadzimy aktualnie rehabilitację osób niepełnosprawnych (zwłaszcza ubogich i samotnych) w ich domach. Pomoc skierowana jest do osób np. po przebytych udarach mózgu, po wypadkach, operacjach ortopedycznych, amputacjach kończyn i innych zdarzeniach, a także osób z przewlekłymi, postępującymi schorzeniami np. CUN, będącymi przyczyną niesprawności W najbliższej przyszłości planujemy zorganizować również dzienny ośrodek opiekuńczo - rehabilitacyjny. Naszym podopiecznym pragniemy zapewnić nie tylko pomoc w utrzymaniu sprawności psycho - fizycznej, ale również m. innymi opiekę duchową, a nade wszystko przebywanie w serdecznej, rodzinnej atmosferze. .

Dnia 11. lutego b.r. z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego byliśmy gośćmi Radia Emaus - rozmowę na temat Fundacji, jej osiągnięć i planów wysłuchać można na naszej stronie internetowej www.opiodom.pl
W związku z prowadzoną działalnością na rzecz osób cierpiących i planowanym dalszym rozwojem Fundacji, prosimy zainteresowane osoby o kontakt lub, jeśli to możliwe, o wsparcie materialne na nasz numer konta bankowego. Wszystkim ofiarodawcom zapewniamy pamięć modlitewną. BÓG ZAPŁAĆ!

© Maria Chełmińska, luty 2015