Ojciec Pio do Chorych

Uzdrowienie chorych

Dnia 11. lutego obchodzić będziemy kolejny Światowy Dzień Chorego i jednocześnie święto Matki Bożej z Lourdes . To właśnie tam Matka Boża podczas objawień ukazała św. Bernadecie miejsce, z którego wytrysnęło źródełko. Pierwsza osoba, która się do niego zbliżyła, została uzdrowiona, a później doznały tego rzesze ludzi. Stał się cud. Mogli się o tym przekonać wszyscy mieszkający w Lourdes. Jezus poprzez swoją Matkę pochylił się nad mieszkańcami ziemi i okazał im miłosierdzie. Ta historia nie była odosobniona. W wielu częściach świata działy się i nadal się dzieją cuda uzdrowienia. Tam, gdzie Jezus przychodzi z łaską uzdrowienia, niebo spotyka się z ziemią. Cierpienie jest tajemnicą, którą trudno zrozumieć. Bóg je dopuszcza. Dlaczego? Może czyni to po to, aby uświęcić dusze, które są nim dotknięte? A może pragnie, aby przyczyniło się ono do zbawienia tych, którzy błądzą w ciemnościach?
Każda dusza znajdzie się kiedyś tam, dokąd zmierza już tu na ziemi, ale ten, kto kroczy złą drogą, dopóki żyje, ma szansę zmienić kierunek tej drogi i dlatego, aby tak się stało, czasami potrzebna jest ofiara innych. Jezus złożył ją pierwszy i dał w ten sposób wielu duszom zbawienie i życie w wiecznej krainie szczęścia i radości. Człowiek może na wzór Zbawiciela przyjąć cierpienie złożyć Mu ofiarę miłości.

Pan Jezus często uzdrawiał chorych, o czym czytamy na kartach Pisma Świętego. Dzisiaj także nie zostawia swoich ukochanych, chorych dzieci bez opieki i pomocy. On pragnie przynosić nadzieję i pokrzepienie, pragnie wkraczać ze swoją miłością i miłosierdziem w życie tych, którzy cierpią. Oznacza to, że może przyjść z łaską uzdrowienia fizycznego lub obdarować duszę uzdrowieniem wewnętrznym poprzez przemianę myślenia, ukojenie bólu, pocieszenie itp.
Pan Jezus powiedział do św. siostry Faustyny takie słowa:
“ - Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeśli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca. (cyt. „Dzienniczek” św. s. Faustyny).
Kochany Bracie, Kochana Siostro, może dzisiaj Pan Jezus chce do Ciebie przemówić tymi słowami?

Maria Kamińska, styczeń 2015