informacje

Róża różańcowa

DUCHOWY DOM ULGI W CIERPIENIU

  • Poprzez modlitwę różańcową – duchowy Dom Ulgi w Cierpieniu – powierzamy miłosiernemu Bogu wszystkich chorych i cierpiących oraz osoby opiekujące się nimi.
  • Modlitwa ta będzie formą pomocy i wsparcia nie tylko w cierpieniu fizycznym, lecz także w innych cierpieniach: ubóstwie, samotności , cierpieniach obecnych w rodzinach, we wszystkich sprawach naznaczonych bólem.
  • Różańcem obejmujemy nie tylko członków „róży”, ale również osoby nam nieznane.
  • Ufamy, że Miłosierdzie Boże udzieli obfitych łask wszystkim potrzebującym.
  • Codziennie rozważamy jedną (powierzoną) tajemnicę, przy czym każdy z modlących się ma udział w całym różańcu.


Zgłoszenia

  • Zgłoszenia do róży różańcowej przyjmowane są po Mszach św. terminy...